Charakteristika spoločnosti

J.P.Plast Slovakia s.r.o. je výrobca plastových výrobkov a technických dielov technológiou vstrekovania, patrí do medzinárodnej spoločnosti Berry Bramlage.