Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť pôsobiaca na trhu v oblasti reklamy, kde máme vybudované know-how týkajúce sa ochrany životného prostredia. Klientom poskytujeme vysoko kvalitné reklamné služby s prepojením na vzdelávanie a záujem detí o prírodu a jej ochranu. Kvalitu a účinnosť našich služieb si môžu klienti priamo overiť. V našom tíme máme ľudí zanietených a nadšených pre vykonávanú prácu, ktorá prináša nielen nadštandardné ohodnotenie, ale i radosť z vykonania niečoho, čo má zmysel. Rozbiehame nový zelený projekt, kde naše služby vysvetľujeme a nikoho na nič nepresviedčame.