Charakteristika spoločnosti

Tvoríme pre deti vzdelávacie projekty s témou ochrany životného prostredia a ponúkame firmám možnosť zapojiť sa. Pôsobíme na trhu v oblasti reklamy a klientom poskytujeme účasťou na našich projektoch marketingové služby na vysokej úrovni, ktorých pridanou hodnotou je možnosť overenia si ich účelnosti. Naše projekty podnikatelia veľmi oceňujú a plne využívajú možnosť byť ich súčasťou formou reklamy v nami vydávaných tlačovinách – reklamná brožúra. V tíme máme ľudí nadšených pre prácu, ktorá im prináša radosť, uspokojenie a nadštandardné ohodnotenie, pretože sú súčasťou projektov s vyšším záujmom. Pri predstavovaní našich projektov nikoho nepresviedčame, iba vysvetľujeme.