Charakteristika spoločnosti

Stabilná spoločnosť pôsobiaca vyše 20 rokov, ktorej nechýba zodpovedný prístup a solventnosť.