Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby vo všetkých oblastiach práva.