Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ITOSS rieši náročné požiadavky na balenie výrobkov mnohých slovenských aj
zahraničných zákazníkov pôsobiacich hlavne v automobilovom ,elektrotechnickom, sklárskom,farmaceutickom a strojárskom priemysle