Charakteristika spoločnosti

Iteria je slovenský startup, ktorý sa sústreďuje na efektívne riadenie obchodných a výrobných procesov vo firmách. Pri riešení projektov šetríme čas pomocou low-code platformy.