Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti zákazkového vývoja informačných systémov pre zákazníkov z rôznych oblastí.
Vývoj realizujeme na platformách Java/J2EE, .NET a Android.