Našim klientom je renomovaná medzinárodná spoločnosť, ktorá patrí k stredoeurópskym lídrom na maloobchodnom trhu (food). Spoločnosť s centrálou v západnej Európe prevádzkuje na Slovensku cez 200 maloobchodných prevádzok a v najbližšom období plánuje ďalšiu intenzívnu expanziu.
S cieľom posilniť obchodný tím na západnom Slovensku hľadáme nového, vysoko motivovaného profesionála / profesionálku na pozíciu

Regionálny riaditeľ obchodu (retail) - západné Slovensko

Pracovná náplň:
V tejto pozícii budete reportovať priamo riaditeľovi spoločnosti / riaditeľovi pre retail. Budete priamo riadiť tím oblastných manažérov predaja v zverenom regióne (5-7 OM).
Vašou úlohou bude zabezpečenie bezproblémového fungovania maloobchodnej siete v zverenom regióne a aj zabezpečenie ďalšieho úspešného rastu obratu na prevádzkach, samozrejme pri dodržaní zodpovedajúcich ukazovateľov kvality. V spolupráci s útvarom expanzie budete participovať aj na zabezpečení celkového rozvoja siete a
a za dosiahnutie plánovaných cieľov (plánovaný obrat, personálne náklady, produktivita, náklady na údržbu, odpisy, ...), identifikáciu prípadných odchýlok od plánu a realizáciu opatrení na ich odstránenie, implementáciu inovácií.
Vašou úlohou aj bude zabezpečenie personálneho rozvoja (v spolupráci s centrálnymi útvarmi, oblastnými manažérmi, prevádzkami).

Požiadavky:
Očakávame, že o túto kľúčovú pozíciu sa budú uchádzať kandidáti s niekoľkoročnou riadiacou skúsenosťou v oblasti maloobchodného predaja - ideálne v oblasti predaja potravinárskeho tovaru. Nevyhnutnými požiadavkami sú aj dobrá znalosť anglického (alebo nemeckého) jazyka a flexibilita v cestovaní.

Naša ponuka:
Vybratému uchádzačovi ponúkame výzvu o forme riadiacej pozície vo veľmi dobre etablovanej, rýchlo rastúcej medzinárodnej retailovej spoločnosti, so zodpovedajúcimi možnosťami ďalšieho rozvoja.
Odmeňovanie na tejto pozícii je ca. na úrovni ca. 5000 Eur mesačne, v závislosti od predchádzajúcich skúseností, seniority. Súčasťou odmeňovania sú aj zodpovedajúce benefity.

V prípade záujmu Vás prosíme aby ste sa uchádzali zaslaním vašich podkladov (CV v anglickom alebo nemeckom jazyku) spolu s indikáciou možného termínu nástupu a očakávaného príjmu emailom na "[email protected]". Prosíme uviesť aj značku pozície - RMZ1.
ISG, spol. s r.o.
Stefánikova 47, 811 04 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pliešovský
E-mail: [email protected]
ID: 4510514  Dátum zverejnenia: 30.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 5 000 EUR/mesiac