Naším klientom je tradičná rakúska spoločnosť, ktorá vďaka svojmu vynikajúcemu klientskemu prístupu pôsobí už viac ako 100 rokov úspešne v oblasti prevádzkovania lekární a farmaceutickej distribúcie.
V súčasnosti rozširuje svoje aktivity aj na Slovensku - s cieľom posilniť tím bratislavskej pobočky hľadáme pre nášho klienta nového upracovníka / pracovníčku na pozíciu
Office Manager
- obchodná spoločnosť / Bratislava
Pracovná náplň:
Ako Office Manager budete zodpovedať za komplexné riadenie administratívy spoločnosti.
Budete reportovať manažmentu spoločnosti na Slovensku a v Rakúsku. Vašou úlohou bude jeho organizačná a administratívna podpora spoločnosti - zabezpečenie behu kancelárie, príprava odborných podkladov, komunikácia a korešpodencia s interným a externým prostredím (materská spoločnosť, tím firmy na Slovensku a v Rakúsku, obchodní partneri na Slovensku a v zahraničí, úrady štátnej správy, partneri poskytujúci oursourcingové služby - napr. príprava podkladov pre externé účtovníctvo,...).
Vašou úlohou bude aj podpora obchodného úseku (príprava ponúk, kalkulácie, koordinaácia aktivít s klintami) a analýza obchodných dát (reporting).

Požiadavky:
Očakávame, že o túto pozíciu sa budú uchádzať samostatní, ambiciózni uchádzači/uchádzačky s ekonomickým vzdelaním a praxou v oblasti administratívy / office manažmentu a podpory obchodu.
Nevyhnutnými požiadavkami na uchádzačov o túto pozíciu sú aj veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka (vrátane hospodárskej korešpodencie v nemčine) a veľmi dobrá schopnosť práce s MS Office (vrátane pokročilej znalosti práce s Excelom).
Schopnosť samostatnej a zodpovednej práce, kompetetné vystupovanie, vynikajúce komunikačné schopnosti a vysoká miera flexibility a lojality sú takisto samozrejmými predpokladmi pre úspešného uchádzača o túto pozíciu.

Naša ponuka:
  • Práca v rastúcom tíme tradičnej, renomovanej rakúskej spoločnosti s plánmi ďalšieho rastu aj na Slovensku
  • Široké spektrum činnosti, priama podpora zahraničného manažmentu
  • Zaškolenie v Rakúsku
  • Zodpovedajúce ohodnotenie
  • pôsobenie v centre Bratislavy

Prosíme Vás, aby ste sa v prípade záujmu o túto pozíciu uchádzali zaslaním Vašich podkladov (životopis VÝLUČNE v nemeckom jazyku a sprievodný list s indikáciou možného termínu nástupu a očakávaného príjmu) e-mailom na adresu "officemanager@isg.sk".
Do predmetu správy prosím uveďte značku pozície OM_115.
Všetkým uchádzačom garantujeme zachovanie maximálnej diskrétnosti výberového konania.
ISG, spol. s r.o.
Stefánikova 47, 811 04 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Ing.
E-mail:
Tel.: 02-5249 9218, Fax: 02-5262 0135
ID: 2805253   Dátum zverejnenia: 9.11.2016