Charakteristika spoločnosti

Distribútor mobilných telefónov a originálneho príslušenstva s medzinárodným pôsobením.