Charakteristika spoločnosti

IPECON, s. r. o. je stabilná firma na trhu s 30-ročnou tradíciou.
Ponúka komplexné riešenia v oblasti tepelnej techniky a energetiky, a v oblasti predaja a servisu plechotvárniacich strojov.