Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa projekčnou činnosťou, inžinierskou činnosťou a stavebným manažmentom. Predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie komplexných projektov prevažne priemyselných stavieb a inžinierske služby spočívajúce v zabezpečovaní právoplatných povolení a autorských dozorov.