Charakteristika spoločnosti

Od roku 2000 pomáhame spoločnostiam dosahovať merateľné zlepšenia ich výkonu prostredníctvom inovácií a zlepšovania procesov. Poskytujeme kompletný program rozvoja schopností a zručností ľudí na dosiahnutie lepších výsledkov. Naše tréningy a konferencie s lídrami vo svojom odbore sú zamerané na dlhodobý efekt. IPA Slovakia úspešne zrealizovala celý rad auditov, projektov, vzdelávacích a tréningových programov, seminárov a konferencií.