Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie čerpacej stanice.