Charakteristika spoločnosti

IST, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa stavebnou činnosťou.
Zabezpečuje stavebno-montážne práce, najmä realizáciu vodohospodárskych diel líniových a občianskych stavieb.