Charakteristika spoločnosti

Investičná spoločnosť v stavebníctve a v prenájme nehnuteľností.