Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť INVENTIVE s.r.o. je slovenská firma, ktorá bola založená v roku 2003. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami a to v oblastiach organizačného členenia, technológie a vyrábaného sortimentu. V súčasnosti sa zaoberá okrem výroby výrobkov z plastov vstrekovaním pre automobilový, stavebný a potravinársky priemysel aj ich montážou, distribúciou a predajom.
Počas roku 2018 spoločnosť investovala do rozšírenia výrobnej prevádzky, čo je predpokladom pre rast ďalších pracovných miest .
Perspektívou našej organizácie je zabezpečenie trvalého rozvoja a zlepšovanie postavenia na trhu. Kladieme si za cieľ vybudovanie dobre fungujúceho systému manažérstva kvality orientovaného na zákazníka a plnenie jeho špecifických požiadaviek. Náš úspech staviame na vysoko kvalifikovaných pracovníkoch.

Ponuky práce: INVENTIVE, s.r.o.

1 - 2 z 2