Charakteristika spoločnosti

Inventa Group s.r.o. je medzinárodná spoločnosť založená s cieľom poskytovať inovatívne a efektívne riešenia integrovaného marketingu
značky a vzťahov s verejnosťou, ktoré pomáhajú našim klientom rozvíjať ich podnikanie a realizovať ich marketingové ciele.
Takisto sa špecializujeme na služby expertného marketingového prieskumu. Náš skúsený tím vyhľadá potreby vašich zákazníkov
zmeria potenciál vášho marketingu a navrhne riešenie, ktoré zvýši jeho výkonnosť a ušetrí peniaze.