Ponuky práce: Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

Intrum Justitia Slovakia s.r.o. ako jeden z lídrov európskeho trhu finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok (CMS), pôsobí na Slovensku už 15 rokov. V súčasnosti jej služby využíva viac ako 90.000 klientov po celom svete.
Spoločnosť ponúka služby, ktoré sa vzťahujú k rôznym fázam procesu od upomienkového servisu po mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, dlhodobú správu, medzinárodné vymáhanie až po odkup pohľadávok.

Nevyhnutným predpokladom nášho úspechu sú naši ľudia, pretože zabezpečujú bezproblémové,
bezpečné a čestné obchodovanie. Intrum Justitia je pracovisko pre tých, čo chcú prispieť
k zmene. Chceli by sme získať ľudí s najlepšími predpokladmi stať sa katalyzátorom zdravej ekonomiky a udržať si ich tým, že im v tejto úlohe zaručíme osobný i odborný rast.

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia s.r.o. je členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). Asociácia vznikla v roku 2010, za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok.

Aktuálne ponuky práce

1 - 1 z 1

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis