Charakteristika spoločnosti

Turisticko-robotnícke ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú krátkodobé a dlhodobé ubytovanie.