Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Intocast Slovakia sa zaoberá výrobou žiaruvzdorných materiálov pre hutníctvo.
Výroba kaustického magnezitu pre kŕmne zmesi a potravinárske odvetvie.
Pole pôsobnosti Intocast Slovakia - SR, CŘ, Maďarsko, Poľsko, atď.