Charakteristika spoločnosti

Poskytovateľ neodkladnej zdravotnej starostlivosti