Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť INTERAGROS a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000. Jej hlavná činnosť spočíva v nákupe a predaji agrokomodít: osív, chemických ochranných prostriedkov, priemyselných hnojív. INTERAGROS a.s. je členom silnej slovenskej skupiny spoločností, ktorých core businessom je výroba biopalív, liehu, liehovín a nealkoholických nápojov, agrobiznis a komoditný trading.

Ponuky práce: INTERAGROS, a. s.

1 - 4 z 4