Charakteristika spoločnosti

Jsme na trhu zkusenou společností specializující se na péči o klienty, kteří v důsledku stáří, zdravotního postižení či úrazu potřebují 24 hodinovou odbornou zdravotní péči.
Dodržujeme zásady rovného přístupu ke všem klientům, respektování lidské důstojnosti, názorů a přání klienta s profesionalitou.
Veškeré naše služby poskytujeme ve známém prostředí klientova domova.