Charakteristika spoločnosti

Výkon správy bytových domov.