Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa 18 rokov zaoberá upratovacími službami.