Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zameraná na projektový manažment pre samosprávy a súkromný sektor.
Zabezpečujeme konzultačné, administratívne služby v oblasti nenávratných finančných príspevkov a dotácií z Eurofondov, ako aj riadenie a implementáciu schválených projektov.