Charakteristika spoločnosti

IT spoločnosť vyvíjajúca ekosystémy pre digitálne aktíva, so zameraním sa na globálne hry.