Charakteristika spoločnosti

Moja firma sa zaoberá prieskumom spotrebiteľského správania kvalitatívnymi metódami. Hľadám partnera s silným zázemím v oblasti spotrebiteľského správania, ale z iného odvetvia, napr.psychológia, UX a technológie, priemyselný dizajn, ktorý by sa ku mne pridal.