InJobs s.r.o je moderná stavebná spoločnosť. Zaoberá sa realizáciou stavieb akéhokoľvek druhu. Od svojho vzniku sa naša firma vyprofilovala na stabilnú konkurencieschopnú spoločnosť so stálym a skúseným personálom. Svojim zákazníkom ponúkame široké spektrum stavebných prác spolu so zabezpečením kvalitnej techniky a modernej technológie. Vyznačujeme sa priaznivými cenovými ponukami, kvalitou vykonaných prác, dodržiavaním dohodnutých podmienok a prispôsobením sa potrebám zákazníka. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti.


Ponuky spoločnosti e-mailom