Charakteristika spoločnosti

IRL je o.z. založené s cieľom podporovať činnosti cirkevnej
Materskej školy sv.Filipa Neriho v Lamači: malá troj-triedna škôlka (60detí) s rodinnou atmosférou.