Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vykonáva činnosti zamerané na laboratórne analýzy zložiek životného prostredia (vody, nápoje, pôdy, odpady, kaly a pod.), vykonáva skúšky mechanických vlastností zemín a hornín, ekologické prieskumy a podobnú inžiniersku činnosť

Ponuky práce: INGEO-ENVILAB, s.r.o.

1 - 1 z 1