Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Ingenuity, s.r.o. je obchodno-poradenská spoločnosť zaoberajúca sa investíciami do rôznych segementov podnikania.