Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárska rastlinná výroba