Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárska vyroba