Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť podniká v oblasti obchodu so športovým tovarom a službách cestovného ruchu /lyžiarska škola, požičovňa, servis /