Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť poskytujúca kvalitné služby v oblasti predaja hutníckeho materiálu