Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť v Žiline poskytujúca kvalitné služby v oblasti predaja hutníckeho materiálu