Charakteristika spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. banková inštitúcia, poskytujúca sporenie s podporou štátu vo forme štátnej prémie, poskytovanie výhodných úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov a unikátne poistky na každú životnú situáciu na bývanie, životné a pohrebné poistky.