Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Infusion s.r.o. prenáša koncept úspešného bistra do hlavného mesta do skvelej lokality