Charakteristika spoločnosti

Dynamicky rozvijajúca sa stavebná spoločnosť so zameraním na interierové a exterierové úpravy a celkové renovácie pre súkromné ako aj komerčné subjekty s pôsobnosťou v Holandsku