Charakteristika spoločnosti

Generálne opravy a montáž nových podskupín CNC sústruhov Index, Traub