Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť Imunitys, s.r.o. prevádzkuje Fresh bar v Obchodnom centre Trenčín ,Prievidza,Bratislava s ponukou ovocných štiav, šalátov .