Garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.03.2023
Mzdové podmienky (brutto)
45 EUR/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 pripravuje, koordinuje priebeh a vyhodnocuje spoločné koordinačno-metodické stretnutia lektorského tímu,
 zodpovedá za vypracovanie manuálu pre odbornú prípravu a metodickú podporu poskytovateľov sociálnych služieb a za plán ich činnosti,
 koordinuje spoluprácu s lektorským tímom – hodnotitelia kvality sociálnych služieb,
 zodpovedá za prípravu a spracovanie revízie poskytovateľskej metodiky,
 zodpovedá za spracovanie návrhu na zmenu legislatívy sociálnych služieb za lektorský tím – poskytovatelia,
 spolupracuje s metodickým tímom, s koordinátormi odbornej prípravy, s evaluátormi projektu,
 vykonáva odbornú prípravu a metodickú podporu poskytovateľov sociálnych služieb v súlade s manuálom a plánom činností,
 plní ďalšie úlohy podľa aktuálne vzniknutej potreby.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o projekte:
Cieľom NP KSS je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb prostredníctvom metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality, a zároveň prostredníctvom zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu: 01.03.2023/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti

Trvanie dohody o pracovnej činnosti : do 30.11.2023

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 14.02.2023 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2. Motivačný list,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské I. alebo II. stupňa),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 10-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. zoznam publikačnej činnosti v oblasti sociálnych služieb.


Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: [email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia)“


Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
 ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v spoločenských vedách, s min. 10-ročnou odbornou praxou, odborným zameraním na oblasť sociálnych služieb, s osobitným dôrazom na otázky kvality; komunikatívnosť, so schopnosťou riadiť a facilitovať činnosť lektorského tímu, akčnosť v krízových situáciách, motivujúca ľudí k zmene,
 skúsenosti s tvorbou „poskytovateľskej metodiky“ výhodou (uviesť v životopise);
 požaduje sa prax pri tvorbe metodiky a lektorská činnosť v sociálnych službách (uviesť v životopise).

Počítačové znalosti – používateľ:
 pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:
 skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 komunikatívna osoba, motivujúca ľudí k zmene, so schopnosťou tímovej práce,
 flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 schopnosť motivovať ľudí k spolupráci, schopnosťou kritickej reflexie, analýzy, syntézy, zovšeobecňovania, s kultivovaným prejavom (rečovým, písomným).
 systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
 ovládanie zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z..

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti, integráciu osôb a rozvoj lokálnej infraštruktúry v regiónoch SR. Aktuálne sa zameriava aj na pomoc občanom tretích krajín prichádzajúcich z Ukrajiny z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať vzdelávacie aktivity a odborné semináre.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás privítame v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7319316/

Aké atraktívne benefity Vám ponúkame?
Zaujímavé finančné ohodnotenie
Stravný lístok vo výške 6,80 EUR/odpracovaný deň
Pružný 7,5 hodinový pracovný čas
Dovolenka navyše až v rozsahu 5 dní
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie min. 50,- € mesačne
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa, na osobnú regeneráciu, multisport kartu
Pracovné voľno, nad rámec dovolenky, na činnosti a aktivity spoločenskej zodpovednosti

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4515793  Dátum zverejnenia: 7.2.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 45 EUR/hod.