Poradíme Vám?

Koordinátor/-ka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Banskobystrický kraj, Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac- od 1500€/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Koordinátor/koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a bude pôsobiť na území regiónu, na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.

Hlavnou náplňou Koordinátora/ koordinátorky RC SE je najmä:
- sprostredkovávanie informácií a usmerňovanie verejnosti v rámci implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
- vedenie a podpora potenciálnym záujemcom o založenie SP,
- pomoc žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného SP, poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanie projektových zámerov / žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť podpory rozvoja sociálnej ekonomiky a o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,
- aktívne oslovovanie potenciálnych záujemcov o založenie SP,
- komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne pre implementáciu sociálneho podnikania,
- výkon ďalších odborných činností súvisiacich s implementáciou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni podľa pokynov manažéra RC SE.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o projekte:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku na celom území SR, prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky SE (a regionálnych centier SE). CKJ SE ako centrála pre SE v SR zastrešuje jednotlivé RC SE v každom krajskom meste. Ich úlohou je bezplatné poskytovanie informácií verejnosti o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie pravidiel fungovania sociálnych podnikov a podporenie záujmu verejnosti o ich založenie a fungovanie v rámci zákona č. 112/2018 Z. z . Dôležitou súčasťou projektu je mediálna kampaň, zameraná na osvetu SE a sociálny rozmer v podnikaní.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
- Banská Bystrica, resp. Banskobystrický kraj, Košice, resp. Košický kraj (práca vyžaduje cestovanie)

Termín nástupu:
- 01.10.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok

Trvanie pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do 09/2022

Počet voľných pracovných miest: 2

Počet prijatých uchádzačov do každého kraja/regionálneho centra: 1

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24. 09. 2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
3. Doklad preukazujúci odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: [email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením:
„Výberové konanie „Koordinátor RC SE Banská Bystrica pre NP ISE“ alebo
„Výberové konanie „Koordinátor RC SE Košice pre NP ISE“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax minimálne 1 rok v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania, alebo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a prax minimálne 2 roky v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania.

Vodičský preukaz:
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič podmienkou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu a v oblasti sociálnej ekonomiky alebo sociálneho podnikania,
- ochota cestovať v rámci regiónu,
- dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4155678  Dátum zverejnenia: 6.9.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac