Zástupca/Zástupkyňa generálneho riaditeľa

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2020
Mzdové podmienky (brutto)
2 200 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zastupovanie generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti na pracovisku alebo na rokovaniach, na ktoré bol generálnym riaditeľom delegovaný za IA MPSVR SR,
- zodpovedá za riešenie a realizáciu úloh, určených generálnym riaditeľom,
- zodpovedá za koncepciu činnosti IA MPSVR SR v oblasti vecnej pôsobnosti, na ktorej výkon je poverený generálnym riaditeľom,
- koncepčná činnosť pri príprave materiálov pre oblasť národnej a regionálnej politiky a štrukturálnych fondov,
- príprava a spracovanie strategických materiálov, postupov a metodiky na riadenie pomoci zo štrukturálnych fondov v rámci IA MPSVR SR vrátane koordinácie zapracovaní usmernení RO, CKO a MF SR do interných postupov a manuálov a zabezpečení ich dodržiavania, aktualizácie,
- prípravu návrhov rozvojových smerov IA MPSVR SR,
- príprava akčných plánov IA MPSVR SR,
- prípravu podkladov, dokumentov, strategických materiálov pre potreby IA MPSVR SR pre príslušné partnerské inštitúcie a orgány.

Zamestnanecké výhody, benefity

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 01.11.2020/dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.10.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Zástupca/zástupkyňa generálneho riaditeľa“

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomikcé

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Počet rokov praxe:
- prax v riadiacej pozícii minimálne 10 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné a prezentačné zručnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3986930  Dátum zverejnenia: 14.10.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 200 EUR/mesiac