Hlavný metodik/koordinátor Hlavná metodička/koordinátorka

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 588 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje odborné činnosti v projekte v súlade s podrobným opisom projektu, pripravuje metodiku výkonu opatrovateľskej služby a jej koordináciu,
- metodicky vedie a usmerňuje regionálnych metodikov/ koordinátorov a poskytuje im odborné poradenstvo,
- spolupracuje na riešení náročných prípadov, spracúva prípadové štúdie v spolupráci s garantom odborných aktivít.
- poskytuje súčinnosť pri tvorbe kontrolného mechanizmu a podporných dokumentov, zabezpečuje výklad metodiky a kontrolného mechanizmu.
- poskytuje súčinnosť pri výbere a zazmluvnení žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
- vykonáva ďalšie odborné činnosti v rámci projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie. Pri výkone činností spolupracuje s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR.

Zamestnanecké výhody, benefity

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do ukončenia realizácie národného projektu/presné informácie budú poskytnuté na pohovore

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete.
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- dohodou

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
- Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.10.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ), iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TOS – HMK“

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, odborná prax minimálne 1 rok v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, odborná prax minimálne 2 roky v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika.

Ďalšie predpoklady a zručnosti:
- znalosť Zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách, čo si overíme na výberovom pohovore,
- skúsenosť s koordináciou ľudí výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3980248  Dátum zverejnenia: 1.10.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 588 EUR/mesiac