Odborník/čka pre informačné semináre a osvetu v rámci NP terénna opatrovateľská služba

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
január/február 2020
Mzdové podmienky (brutto)
28,15 EUR/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce odborníka pre Informačné semináre bude:
 príprava a prezentácia (aj v ppt.) odborných tematických vzdelávacích stretnutí na jednu z vybraných okruhov tém:
- Proces registrácie opatrovateľskej služby v praxi
- Komunitné plánovanie sociálnych služieb a komunitný plán
- Realizácia terénnej opatrovateľskej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách ( posudková činnosť, zmluva s prijímateľom sociálnej služby, zmluva so zamestnancom – opatrovateľkou, kvalifikačné predpoklady opatrovateľky, výkon terénnej formy opatrovateľskej služby.
- Význam rozvoja a podpory opatrovateľskej služby v obci, povinnosti obcí v zmysle zákona o sociálnych službách).
- Kvalita v opatrovateľskej službe,
- Tvorba všeobecne záväzného nariadenia obce so zameraním na sociálne služby

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 27.1 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.)
5. Návrh obsahu so stručným popisom vzdelávacej aktivity na konkrétnu tému z vyššie uvedeného vybraného okruhu tém (max. 1x A4)
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]


alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TOS“

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.1.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, odb. prax minimálne 4 roky v niektorej z oblastí - psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva alebo,
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, odb. prax 6 rokov v niektorej z oblastí - psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva.Ďalšie predpoklady a zručnosti

Počítačové znalosti - používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3832548  Dátum zverejnenia: 16.12.2019  Základná zložka mzdy (brutto): 28,15 EUR/hod.