Manažér/Manažérka pre informovanie a komunikáciu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1350

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáš kreatívny job? Vieš čo je verejné obstarávanie? Nie je ti cudzie písanie článkov, organizovanie eventov? Poď k nám.

Čo budeš robiť?
- aktivity súvisiace s realizáciou Komunikačného plánu, s informovaním a publicitou v rozsahu svojej pôsobnosti a koordinovanie výstupov k verejnosti,
- zverejňovať všetkých informácií na www.ia.gov.sk v stanovenom rozsahu, a ich pravidelná aktualizácia,
- viesť evidencie výstupov externej komunikácie voči verejnosti a médiám a voči orgánom vystupujúcim v procese implementácie projektov,
- získavať spätnej väzby od žiadateľov/prijímateľov,
- zabezpečovať publicity vybraných úspešne realizovaných projektov,
- zabezpečovať informačných materiálov a reklamných predmetov,
- zverejňovať dokumentov a informácií pre verejnosť na www.ia.gov.sk,
- monitoring médií, komunikovanie zistení relevantným osobám a kompletnú evidenciu jeho výstupov,
- spolupracovať s IPC (informačno-poradenské centrá),
- organizovať informačných podujatí pre žiadateľov o NFP a odborných seminárov /školení/workshopov pre prijímateľov,
- spolupracovať na vypracovaní návrhov materiálov na podporu informovanosti verejnosti,
- tvoriť texty do interného informačného servisu IA MPSVR SR,
- spoluvytvárať FB IA MPSVR SR.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkaný plat:
- od 1350 € (konečná výška platu závisí od skúsenosti uchádzača)

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Čo u nás získaš, okrem super kolektívu a nových skúseností?
- zaujímavú a rôznorodú prácu,
- pružný pracovný čas,
- 5 dní dovolenky navyše,
- prácu v stabilnej spoločnosti verejnej správy,
- školenia, teambuildingy,
- Multisportkarta.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.1.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_’’Manažér/-ka pre informovanie a komunikáciu“

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.
Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- schopnosť samostatnej práce a silná orientácia na výsledok,
- flexibilita, komunikatívnosť,
- spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
- schopnosť samostatnej aj tímovej práce,
- dobrý písomný i ústny prejav, znalosť štylistiky, gramatiky, schopnosť písať texty a tvoriť,
- znalosť problematiky EŠIF a verejného obstarávania výhodou,
- znalosť anglického jazyka výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3563382   Dátum zverejnenia: 19.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1350