Supervízor/Supervízorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzova 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.05.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
40,56 € (celková cena práce na hodinu)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:

- výkon supervízie metodickým pracovníkom a supervízorom projektu a to individuálnou formou,
- vytváranie priestoru pre reflexiu pracovnej činnosti a pracovného kontextu v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu,
- podpora procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných, znižovanie rizika vyhorenia,
- zvyšovanie miery sebareflexie, poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia,
- podpora kreatívneho myslenia, podpora pri plánovaní činností,
- riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu,
- vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä témy hraníc a distribúcie moci a zodpovednosti,
- ďalšie odborné a administratívne činnosti súvisiace s výkonom supervízie.

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
Bratislava

Termín nástupu:
- 01.05.2018 resp. dohodou (maximálny počet hodín 350)

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 26.04.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
2. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
3. Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I - SV“.

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore,
- akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku).

Požadovaná prax:
- minimálne 3 roky supervíznej praxe prioritne v oblasti pomáhajúcich profesií. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií prípadne fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť riešiť konflikty,
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike sociálnej práce a marginalizovaných komunít,
- pracovná skúsenosť s koučingom, motiváciou a vedením ľudí.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3335652   Dátum zverejnenia: 16.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   40,56 € (celková cena práce na hodinu)