Supervízor/Supervízorka v národnom projekte NP PVSSKIKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzova 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zvyšovanie kvality profesionálnej práce pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“) prostredníctvom výcviku príslušných pracovníkov KC/NDC/NSSDR,
- poskytovanie podpory a kontroly do oblasti schopností, vedomostí a zručností v rovine etickej a hodnotovej,
- napomáhanie pracovníkom KC/NDC/NSSDR pri verifikácií postupov práce s klientom, pri rozšírení možností alternatív práce s klientom,
- realizovanie preventívnych aktivít pred syndrómom vyhorenia u pracovníkov KC/NDC/NSSDR,
- ďalšie činnosti súvisiace s výkonom práce supervízora.

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
- východné a stredné územie Slovenskej republiky

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Ponúkaný plat:
- motivujúce platové ohodnotenie

Termín nástupu:
- apríl 2018

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku do 23.03.2018 Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi v oblasti supervízie v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Doklad o ukončení akreditovaného kurzu v oblasti supervízie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní a doklad o zápise do zoznamu supervízorov vedeného MPSVR SR.

Uvedenú dokumentáciu uchádzač/uchádzačka pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ_Supervízor/Supervízorka_03“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa v nasledujúcich odboroch spoločenských vied (050000): Psychologické vedy (050100); Pedagogické vedy (050300); Sociálne vedy (050400); Právne vedy (050500)
https://www.minedu.sk/smernica-c-272006-r-z-21-decembra-2006-o-sustave-odborov-vedy-a-techniky-a-ciselniku-odborov-vedy-a-techniky-vratane-prilohy-c1/

Požadovaná prax:
- preukázateľná prax v oblasti supervízie v sociálnej oblasti

Ďalšie požiadavky na pracovnú pozíciu:
- akreditácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní

Počítačové znalosti:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- skúsenosti s vedením ľudí, facilitačné schopnosti, lektorské zručnosti,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- dobrá znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky najmä na stredné a východné Slovensko.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3330430   Dátum zverejnenia: 9.3.2018