Finančný (á) manažér (ka)/asistent (ka) finančného manažéra v NP PVSSKIKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzova 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Finančné a ekonomické zabezpečenie aktivít projektu, najmä:
- spracovanie dokumentácie v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov EÚ a ŠR,
- kontrola dokumentácie spolupracujúcich subjektov,
- kontrola a príprava podkladov k vypracovaniu žiadostí o platbu,
- vedenie evidencie všetkých potrebných dát zmluvných partnerov,
- príprava podkladov k úhradám finančných prostriedkov v rámci projektu.

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 01.04.2018 resp. dohodou

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.09.2019

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 28.02.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ FM/AFM“

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa ekonomického zamerania a preukázaná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií, alebo
- ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania a preukázaná prax minimálne v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií, alebo
- ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (ekonomické zameranie), alebo
- ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná skúsenosť s výkonom asistenta finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ.

Požadovaná prax:
- preukázateľná skúsenosť s výkonom finančného alebo projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ

Počítačové znalosti - používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- analytické myslenie,
- tímová práca.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3310279   Dátum zverejnenia: 14.2.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou